หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร สพป.หนองบัวลำภูเขต 2

ผอ
รองชู
รองเจน
รองยอด
previous arrow
next arrow

VTR แนะนำสำนักงานเขต

สพป.หนองบัวลำภูเขต 2 ต่อต้านทุจริตทุกรุปแบบ (ITA-Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.นภ. เขต 2

แบบสอบถามความเพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สพฐ.
แบบสำรวจความพึงพอใจ สพป.นภ.2
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ สพป.นภ.2
ด้านวิชาการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านงบประมาณ
รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านวิชาการ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล

บริการสำนักงานออนไลน์

สพป.หนองบัวลำภูเขต 2

แผนที่เดินทาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนนอุดร-เลยต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
โทร. 042359564-7 >โทรสาร. 042359563
E-Mail : nongbua.nb2@go.th

เพลง

สอบถามได้นะครับ