ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

โทร: 042-359564
E-MAIL : wannachai@nb2.go.th
โทร: 089 944 5556
E-MAIL : thanas@nb2.go.th
สอบถามได้นะครับ