ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

โทร: 0623405098
E-MAIL : ratisla@nb2.go.th
 โทร 089 840 7256
E-MAIL : boonchu@nb2.go.th
โทร:097 301 1156
E-MAIL : jenpop@nb2.go.th
โทร: 089 944 5556
E-MAIL : thanas@nb2.go.th
สอบถามได้นะครับ