อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ