ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนน อุดรธานี – วังสะพุง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 564

ต่อเบอร์ภายในกด

 1. กลุ่มอำนวยการ ต่อ 20
 2. กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 25
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 18
 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 13
 7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 15
  >>โทรสาร : 042 359 563
  >>E-Mail : nb2@go.th
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ระบบโทรศัพท์ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

สอบถามได้นะครับ