เรื่องร้องเรียน

คำแนะนำ

การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

Visits:208