หน้าแรก

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนบ้านนาแก นำโดย นายสุพินิจ ปะวะลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน “เขียว – ขาว เกมส์” ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2565
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาแก นำโดย นายสุพินิจ ปะวะลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ในช่วงเทศกาลกฐินในชุมชนบ้านนาแก จำนวน 3 วัด
27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร นำโดยนางรุจิรา ลายเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผ่านโปรแกรม canva และการสร้าง google site
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ โดยการนำของ นางรุจิร…