หน้าแรก

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

📮 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 🎊ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 5/2565
👉วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 รองผู้อำนวยการวิทยา นาลา และตัวแทนคณะครู นำนักเรียนรับมอบชุดใส่ใจ ให้รัก…
📮 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 🎊ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 6/2565
👉วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันส…
จัดงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านโคกกะทอ
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการครอบครัวไ…
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
ด้วย โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพ…