วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ์ พร้อมด้วย นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัด ณ ลานกิจกรรม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:4
สอบถามได้นะครับ