การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นาย นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ