พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2565

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม Video Conference รายการ“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2565 รับทราบการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. พร้อมทั้งประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นโดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:13
สอบถามได้นะครับ