สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ณ โรงเรียนบ้านนาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ในการนี้ ประธานในพิธีฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมในกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านนาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

+41

ความรู้สึกทั้งหมด

1Pphat Pphol

Visits:151