วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลออนไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลออนไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดนเน้นการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งวิทยากรการอบรมได้รับเกียรติจาก นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 มาให้ความรู้และแนวทางการสร้างเครื่องมือออนไลน์ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

#ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดจากลิ้งนี้

https://drive.google.com/…/1-qDkDA3PxUjg8XuOXKN4PDywQy5…
Visits:6
สอบถามได้นะครับ