วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

+21

ความรู้สึกทั้งหมด

21Teerapong Sornsara, ศุภชาญ พันธ์โสภณ และ คนอื่นๆ อีก 19 คน

Visits:7
สอบถามได้นะครับ