การนำเข้าข้อมูลโครงการ เข้าระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนางสาวลักษมี สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานที่ปรึกษาให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำเข้าโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ eMENSCR ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:268