วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ ตามที่ สพฐ.กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ โดยมี นายอดิศร โคตรนรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ณ ห้องประชุมเมืองพิณ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ