วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565

ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงผลงานของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองของนักเรียนถึงแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กอนุบาล ณ หอประชุมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

สอบถามได้นะครับ