ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้
นายธเนศ ตรีพงษ์นายเวียงชัย พิมพ์ศรี และนายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และแนวทางการประเมินโครงการสำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ในวันที่ 13 มีนาคม 2566เวลา 09.00 น. ณ หัองประชุมภูน้อย เวลา 09.00 น. ณ หัองประชุมภูน้อย

สอบถามได้นะครับ