วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ ” พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข้อราชการ จากผู้บริหาร กพฐ. จากนั้น ได้ประชุมหารือข้อราชการ CEO เพื่อรายงาน สรุป รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ