ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสร้าง ความเข้าใจในการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขัันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โดยมี นางสาวลักษมี สามิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่ต้องรายงานตามตัวชี้วัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับผิดชอบตามคำสั่ง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Visits:7
สอบถามได้นะครับ