สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9) ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits:25
สอบถามได้นะครับ