สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู (ศอ.ปส.จ.นภ.) วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายไพลวัน เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู (ศอ.ปส.จ.นภ.) จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมณเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

Visits:4
สอบถามได้นะครับ