พป.หนองบัวลำภู เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย โดยได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดการศึกษาทวิศึกษากับผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอาเซียน และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

Visits:2
สอบถามได้นะครับ