วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พร

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นางนวพร สมบัติธีระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ลานกิจกรรม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:10
สอบถามได้นะครับ