ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ ZOOM

นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวลักษมี สามิตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนวพร สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วน 10 ข้อ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ตัวบ่งชี้มาตรฐานเขต PMQA ว.PA ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566

Visits:9
สอบถามได้นะครับ