เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนบ้านวังหินซา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนบ้านวังหินซา โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม และเวลา 13.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนบ้านต่างแคน พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สอบถามได้นะครับ