เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2566 นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ ตรีพงษ์ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี และ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามได้นะครับ