เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยาย “ การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารด้วยระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA)” และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. บรรยาย “การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นคุณภาพเป็นฐาน”

Visits:30