ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายไพลวัน เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายประภาส พลไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยทรงรับเชิญเสด็จพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเยี่ยมโรงเรียนที่ร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการประชุมครั้งนี้ มีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ได้ลงตรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ตามกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

Visits:65