วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ ตรีพงษ์ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและรับนโยบายสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนการศึกษา จากนั้นได้ประชุมหารือข้อราชกาของฝ่ายบริหารเพื่อรายงาน สรุป รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมภูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Visits:42