สพป.นภ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ ของสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานในการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เต็มรูปแบบในการใช้งาน ประกอบด้วย ระบบ รับ-ส่งหนังสือราชการ, ระบบทะเบียนหนังสือราชการ, ระบบการลาของผู้บริหารสถานศึกษา, ระบบการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1758712891186392

สอบถามได้นะครับ