สวดมนต์ ไหว้พระประจำวันศุกร์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.15 น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีไทยวิถีพุทธ มีสติ สมาธิ สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ณ ศาลากลางน้ำ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ