การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย และหนังสือนิทานพื้นถิ่น

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายวิทวัส พัดไธสง ผอ.รร.บ้านกกค้อกกโพธิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย และหนังสือนิทานพื้นถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:108