เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.10 น. นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย ปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ