การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกันยายน 2565

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญูชู สิทธิสอน นายเจนภพ ชัยวรรณ นายธเนศ ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ