ประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “จากวันวานที่พากเพียร สู่…วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โรงเรียบ้านหนองบัวคำแสน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายรบชนะ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสมผล คลังมารินทร์ ครู, นายภิญโญ ไชยดา ลูกจ้างประจำ

Visits:94