การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ในการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:4
สอบถามได้นะครับ