การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จากห้องประชุมเมืองพิณ (ศาลากลางน้ำ) สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:3
สอบถามได้นะครับ