พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลOBEC Content Center

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเขตพื้นที่การศึกษาละ 5 คน ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Visits:11
สอบถามได้นะครับ