ครอบครัวไทย อุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการครอบครัวไทย อุ่นไอรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเด็กในวัยเรียน โดยใชัหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติการดำรงชีวิตอย่างมีสติและฝึกให้ผู้อบรมรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา

สอบถามได้นะครับ