พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2565 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่งประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นำโดย นายเจนภพ ชัยวรรณ นายธเนศ ตรีพงษ์รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม Video Conference รายการ“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565 และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สอบถามได้นะครับ