ประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเจนภพ ชัยวรรณ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกลูกเสือ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อส่งต่อไปสู่เด็ก ณ ห้องประชุมพระวอพระตา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สอบถามได้นะครับ