เปิดงานเฉลิมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ผ่านการประเมินได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระับเพชร ประจำปี 2563 ทางบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีความยินดีที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

Visits:3
สอบถามได้นะครับ