พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอนรองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 24/2565 รับทราบข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทบทวนการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:4
สอบถามได้นะครับ