การประชุมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา พระราชทานฯ

วันที่1กุมภาพันธ์ 2565 นายรัฐอสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภูเขต 2มอบหมายให้ นายเจณภพ ชัยวรรณ
รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภูเขต 2เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา พระราชทานฯ
2564 สพป.หนองบัวลำภูเขต 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดปฏิทิน
การออกประเมิน ณ ห้องประชุมลือคำหาญ ศาลากลางน้ำสพป.หนองบัวลำภูเขต 2

สอบถามได้นะครับ