📮 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 🎊ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 5/2565

👉วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 รองผู้อำนวยการวิทยา นาลา และตัวแทนคณะครู นำนักเรียนรับมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ และทุนการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย