ดงสวรรค์วิทยา

2 พฤศจิกายน 2022

บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา

12 ตุลาคม 2022

บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา

12 ตุลาคม 2022

บ้านโนนเมือง

9 กันยายน 2022

บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา

2 กันยายน 2022

บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา

2 กันยายน 2022

บ้านหนองเอี่ยน

31 สิงหาคม 2022

บ้านนาสี

24 สิงหาคม 2022
1 2 7