โครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านโคกกะทอ

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก จาก อบจ.หนองบัวลำภู วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์ ,ปัญหาเรื่องเพศ ,สมาธิสั้น รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยการนำหลักธรรมะมาพัฒนาสติปัญญา และกล่อมเกลาจิตใจ โดยมีพระวิทยากรเผยแผ่ศาสนาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนักจิตวิทยาโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ให้การฝึกอบรมอีกด้วย