ประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่ละ 5 คน ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

Visits:4
สอบถามได้นะครับ