วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Visits:3
สอบถามได้นะครับ