ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย

วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาว อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

Visits:6
สอบถามได้นะครับ