[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.196.86.89     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 138 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 55 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 app ระบบสุ่มคำออนไลน์( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 410 ) โดย admin 5.13 MBs 84 โปรแกรมการศึกษา
2 app ระบบเงินเดือนออนไลน์( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 618 ) โดย admin 5.13 MBs 156 โปรแกรมการศึกษา
3 app survey( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 366 ) โดย admin 3.76 MBs 71 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2559 || อ่าน : 630 ) โดย admin 3.84 MBs 111 เอกสารต่าง ๆ
5 คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2559 || อ่าน : 615 ) โดย admin 8.06 MBs 135 เอกสารต่าง ๆ
6 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2559 || อ่าน : 1093 ) โดย warakorn 1.96 MBs 297 เอกสารต่าง ๆ
7 เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2559 || อ่าน : 563 ) โดย admin 0 Bytes 70 เอกสารต่าง ๆ
8 เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58( ลงวันที่ : 2/ก.พ./2559 || อ่าน : 811 ) โดย admin 0 Bytes 88 เอกสารต่าง ๆ
9 การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 741 ) โดย admin 742.13 KBs 143 เอกสารต่าง ๆ
10 แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 667 ) โดย admin 1.34 MBs 159 เอกสารต่าง ๆ
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 412 ) โดย admin 0 Bytes 88 เอกสารต่าง ๆ
12 แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งก่อสร้างปี 2561-2563 ( ลงวันที่ : 11/ธ.ค./2558 || อ่าน : 367 ) โดย admin 187.53 KBs 157 เอกสารต่าง ๆ
13 แผนปฎิบัติการ สพฐ. ปี 2559 ( ลงวันที่ : 9/ธ.ค./2558 || อ่าน : 380 ) โดย admin 0 Bytes 95 เอกสารต่าง ๆ
14 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ( ลงวันที่ : 9/ธ.ค./2558 || อ่าน : 302 ) โดย admin 20.99 KBs 211 เอกสารต่าง ๆ
15 รายนามผู้บริจาคผ้าป่าต้นไม้ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2( ลงวันที่ : 8/ก.ย./2558 || อ่าน : 675 ) โดย admin 0 Bytes 232 โปรแกรมการศึกษา
16 คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2558 || อ่าน : 655 ) โดย admin 0 Bytes 198 เอกสารต่าง ๆ
17 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2558 || อ่าน : 613 ) โดย admin 2.5 MBs 163 เอกสารต่าง ๆ
18 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการสถานศึกษา( ลงวันที่ : 5/ก.ค./2558 || อ่าน : 718 ) โดย admin 0 Bytes 129 เอกสารประกอบการเรียน
19 คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2558 || อ่าน : 676 ) โดย admin 3.62 MBs 255 โปรแกรมการศึกษา
20 เอกสารการประเมินสมรรถนะ ID Plan( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2558 || อ่าน : 1651 ) โดย admin 455 KBs 411 เอกสารต่าง ๆ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>